Danışmanlık hizmetleri

İş Hukuku Danışmanlığı

Yeni iş kanunu içerik ve şekil itibarı ile bir çok yeni düzenlemeleri de gündeme getirmiştir. İş hukuku doktrininde yer alan ve …

İş Güvenliği Uzmanı İstihdamı

4857 sayılı iş kanunun 82. maddesindeki İş Güvenliği ile görevli mühendis veya teknik elemanlar tanımına uygun ve iş …

İş Güvenliği Danışmanlığı

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yapılan tüm çalışmalar hem hizmet alan hemde hizmet veren firma için sorumluluk …

Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirmesi konusunda yeni yaklaşıma göre İşverenler, işyerlerinde özel risklerden etkilenebilecek çalışanların …

Çagrı Merkezleri Risk Degerlendirmesi

Çagrı Merkezleri Risk Degerlendirmesi

AMAÇ Bu kontrol listesi, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmi …

Güncel haberler

Güncel Haberler